×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ve 18/2/1982 gün ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesine göre kurulmuştur.

Merkezin Müdürü, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından seçilir.

Merkezin çalışmaları Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere, Müdür ve Müdür yardımcısı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülür.

Merkezin farklı konulardaki etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur.

Merkezin gelirlerini, üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler, merkez faaliyetlerinden ve projelerden elde edilen gelirler, yardım ve bağışlar ve diğer gelirler oluşturur.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ