×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

KADUM’un amacı kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu yoldaki etkinliklere katılmaktır.

Ayrıca üniversitemiz içinde olduğu kadar dışarıda da, kadınların içinde yaşadığı olumsuzlukların değişmesi, kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet alanında farkındalığın artması, aile yaşamındaki eşitsizliklerin ve şiddet tablosunun, eğitim, çalışma yaşamı ve siyasetteki olumsuzlukların ve ayrımcılıkların değişmesi için sorunları görünür hale getirmek, araştırmalar yapmak, politikalar oluşturmak, çeşitli kesimler ile işbirlikleri kurmak ve bunun için de en başta kadınlar olarak örgütlenmek amaçlarımız arasında sayılabilir.

KADUM, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, aşağıda yer alan faaliyetleri yürütür:
Kadın hakları düşüncesinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kadının toplumdaki yerinin yükseltilmesi, kadınlar başta olmak üzere tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisindeki yerini alabilmesi bakımından, ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek, Türkiye’de ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili yapılan araştırma ve diğer proje çalışmalarını duyurmak ve yaygınlaştırmak, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik olarak bireysel yetenekleri artırıcı ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan eğitici seminerler vermek, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında derslerin üniversitenin ders programlarında yer almasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak, kadın sorunları ile ilgili olarak duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak;

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız olarak, kadın hakları ve sorunları ile ilgili akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, gelecek talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak;

Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, kadın hakları ve sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak;

Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamaktır.

KADUM, faaliyetlerini başarı ile yürütebilmek için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği de yapabilir.