×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

KADUM’un amacı üniversitemiz içinde ve dışında toplumsal cinsiyet alanındaki ayrımcılıklar konusunda duyarlılığın artması ve kadınların güçlenmesi için çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde Merkez, toplumda kadına yönelik aile-içi şiddeti, eğitimde, çalışma yaşamında, siyasette kadınların yaşadıkları ayrımcılıkları ve olumsuzlukları görünür hale getirecek ve bu konularda duyarlılık yaratacak çeşitli faaliyetler yürütmekte, olumsuzlukların değişimi için verilen mücadele ve gerçekleştirilmesi gerekenler konusunda da bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmekte ve örnekler sunmaktadır.

Türkiye’de ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili yapılan araştırma ve projeleri duyurmak, yaygınlaştırmak, kadın sorunları ve hakları konusunda duyarlı, bilgili ve aktif kadroların yetişmesini sağlamak üzere eğitici paneller, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek, film gösterimleri,sergiler ve benzeri sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek KADUM’un görevleri arasındadır. Toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırmaya yönelik faaliyetlerinden biri de üniversite personelinin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde vermekte olduğu toplumsal cinsiyet eğitimidir. Ayrıca, kadın alanına yönelik çalışan kuruluşların etkinliklerine katılmakta, onlarla işbirliğini geliştirmekte; çeşitli kuruluşlara kadın hakları ve sorunları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermeyi ve gelecek talepler doğrultusunda araştırma projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. KADUM, çeşitli amaçlara yönelik faaliyetlerini diğer üniversitelerin kadın çalışmaları merkezleri ve kadın STK’ları ile ilişkilerini ve işbirliğini geliştirerek yürütmeyi hedeflemektedir.